2019-02

ความเห็นชาวญี่ปุ่น

ผลโพลญี่ปุ่น “อยู่ในคุกตลอดชีวิต กับ อยู่บนเกาะร้างตลอดชีวิต จะเลือกอย่างไหน?”

รายการโทรทัศน์ญี่ปุ่น ได้ทำโพลสอบถามคนญี่ปุ่น 100คน เรื่อง “อยู่ในคุกตลอดชีวิต กับ อยู่บนเกาะร้างตลอดชีวิต จะเลือกอย่างไหน?” มาดูกันค่ะ ว่าผลโพลจะเป็นยังไง?