contributor_L

การ์ตูนญี่ปุ่น

10 อันดับ การ์ตูนโดจินที่ขายมากสุดในคอมิเกะ (Comic Market) 2018

ได้มีการคำนวณออกมาแล้วว่า ในคอมิเกะที่ผ่านมา(C94)การ์ตูนหรืออนิเมะไหนที่มีคนสร้างเป็นการ์ตูนโดจินมากที่สุด