สอบถามคนญี่ปุ่น “ถ้าชาวต่างชาติเข้ามาถามทางจะทำอย่างไร?”

ข่าวญี่ปุ่น

ทางเราได้ให้คนญี่ปุ่นอายุ 18 ถึง 69 ปีจำนวนทั้งหมด 1,504 คน ตอบแบบสอบถาม เช่น “รู้สึกกังวลกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่?” “ถ้าชาวต่างชาติเข้ามาถามทางจะทำอย่างไร?” และอื่นๆค่ะ

รู้สึกกังวลกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่

คนที่ตอบว่า “กังวลมาก” และ “กังวลเล็กน้อย” มีทั้งหมด 53.1% ซึ่งทำให้เห็นว่ามีคนญี่ปุ่นเกินครึ่งที่รู้สึกกังวลกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อลองมองจากด้านช่วงอายุดูก็พบว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความกังวลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้ท่านหันมาให้ความสนใจกับญี่ปุ่นอีกครั้งหรือไม่

คนที่ตอบว่า “เริ่มมีความสนใจ” มีทั้งหมด 33.4%, “มีความสนใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น” มี 30.3% และ “ไม่มีความสนใจ” มี 36.3% ค่ะ จะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นประมาณ 30% เริ่มหันมาให้ความสนใจกับญี่ปุ่นจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาถามทางจะทำอย่างไร

คนที่ตอบว่า “แนะนำทางเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ” มีทั้งหมด 37.8% ค่ะ ตามด้วย “แนะนำทางโดยใช้สมาร์ทโฟนและอื่นๆ” มี 32.2%, “แนะนำทางเป็นภาษาญี่ปุ่น” มี 20.1%, “ปฏิเสธ” มี 7.0% และ “ไม่สนใจ” มี 2.9% ค่ะ จากคำตอบของแบบสอบถามนี้ทำให้เห็นว่าคนที่เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยมีเพียง 10% เท่านั้น ส่วนคนที่แนะนำทางเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งคนที่แนะนำทางโดยใช้สมาร์ทโฟนนั้นมีถึง 90% ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทำให้ท่านคิดที่จะเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศหรือไม่

คนที่ตอบว่า “ตั้งแต่นี้ไปอยากจะเริ่มเรียน” มี 45.6%, “ไม่คิดอยากจะเรียน” มี 38.0%, “กำลังเรียนอยู่” มี 13.6% และ “ปัจจุบันพูดได้อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเรียน” มี 2.8% ค่ะ จากแบบสอบถามนี้ชี้ให้เห็นว่ามีคนญี่ปุ่นถึงประมาณครึ่งหนึ่งที่คิดจะเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ

ที่มา ( ccc )

Related Posts