จากการสำรวจของญี่ปุ่น ผู้หญิงที่เคยเป็นน้ำกัดเท้าจะมีรายได้ต่อปีมากกว่างั้นหรือ!?

เรื่องน่ารู้

จากการสำรวจของญี่ปุ่น ผู้หญิงที่เคยเป็นโรคน้ำกัดเท้ามีแนวโน้มว่าจะมีรายได้ต่อปีมากกว่าคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ผู้หญิงที่เป็นน้ำกัดเท้ากับการเกี่ยวข้องกันของรายได้ต่อปี

การสำรวจนี้สำรวจผู้หญิงญี่ปุ่น 400คน อายุระหว่าง 20-59ปีในอินเตอร์เน็ต

จากการเปรียบเที่ยบแล้ว ก็ได้รู้ว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตาม คนที่เคยเป็นน้ำกัดเท้าจะมีรายได้ต่อปีสูงกว่า ในคนอายุ 20ปีที่เคยเป็นน้ำกัดเท้าจะมีรายได้เฉลี่ย 3,330,000เยนต่อปี คนที่ไม่เคยเป็นจะมีรายได้เฉลี่ย 2,547,000เยนต่อปี มีความแต่งต่างถึง 780,300เยน ถึงอายุจะเพิ่มขึ้นและความแตกต่างจะน้อยลง แต่คนในอายุ 40ปีมีความแตกต่างถึง 82,000เยน และคนในอายุ 50ปีมีความแตกต่างถึง 47,000เยนเลยทีเดียว

การเป็นน้ำกัดเท้าอาจจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนทางลัดก็ได้นะคะ

ที่มา ( mynavi )

Related Posts