ไม่ใช่นักเรียนก็อยากได้! อดีตแอนิเมเตอร์ Ghibli ได้วาดภาพลงปกหนังสือเรียนของญี่ปุ่น!

การ์ตูนญี่ปุ่น

ภาพวาดของคุณ Arai Yojiro ที่เคยสร้างผลงานให้ Studio Ghibli จะถูกนำมาใช้บนหน้าปกตำราเรียนของประเทศญี่ปุ่น

ผู้กำกับ Arai Yojiro

Arai Yojiro นั้นได้เริ่มทำงานที่ Studio Ghibli ซึ่งในปัจจุบันเขาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับอนิเมชั่นที่ studio colorido ที่มีผลงานชิ้นเอกคือเรื่อง “Typhoon Noruda”

Typhoon Noruda(台風のノルダ)

ตำราเรียน Doutoku (ศีลธรรม) ในปี 2018

ตำราเรียนนี้จะถูกใช้ในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถม1-6

ภาพบนปกหนังสือนั้นจะแสดงให้เห็นถึงการค่อยๆเติบโตของเด็กชายหญิงที่ละเล็กน้อย

เสียงตอบรับของชาวญี่ปุ่นก็มีทั้ง “เป็นตำราเรียนที่ดีมาก” หรือ “อยากได้จัง”

หากเป็นหนังสือที่ดีแบบนี้ อาจจะทำให้มีความรู้สึกที่อยากจะเรียนเพิ่มก็ได้นะ

Related Posts